Wat mag een curator wel en niet?

Een curator beslist niet over hoogstpersoonlijke zaken. Denk hierbij aan scheiden, erkennen van kinderen of euthanasie. Ook over opname in een psychiatrisch ziekenhuis mag de curator niet beslissen. Een curator kan dus niet zorgen dat iemand tegen zijn zin opgenomen wordt of een behandeling ondergaat. Dat kan alleen op basis van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Op onze website leest u wat wel de taken zijn van een curator. Daarnaast kunt u ook eenvoudig een curator aanvragen. Aan de hand van een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we samen uw situatie en proberen we tot een oplossing te komen.