Curator aanvragen

Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend dat zij de financiële en persoonlijke zaken op orde hebben. De hoeveelheid wetten en regels zijn niet voor iedereen te overzien. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische klachten. Als iemand niet meer in staat is om verantwoordelijk te zijn voor eigen financiële en persoonlijke zaken of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, dan kunt u deze persoon onder curatele stellen. Naast dat u bij SAAM Thuisbegeleiding terecht kunt voor het aanvragen van bewindvoering of voor mentorschap, kunt u ons ook als curator aanstellen. Wij dragen dan de zorg voor uw financiële en persoonlijke zaken of die van uw naasten.

Uw naasten of uzelf onder curatele stellen?

Bent u zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen over uw geldzaken en persoonlijke zorg? Of is een familielid van u niet meer in staat om goed voor zichzelf te zorgen? Dan is het mogelijk om SAAM Thuisbegeleiding als curator aan te stellen. Vul het contactformulier in, zodat we samen met u de mogelijkheden kunnen bespreken.


  Stappenplan curatele aanvragen

  1

  Kennismaking

  Ten eerste maken we samen met u een afspraak om te bepalen in hoeverre het mogelijk is om een curator aan te vragen. We bespreken uitgebreid uw situatie en leggen uit wat een onder curatele stelling inhoudt. U kunt zelf aangeven wie u als curator wilt aanstellen. Dit mag een familielid zijn, maar dat kunnen wij ook als professionele curator zijn.

  2

  Verzorgen aanvraag onder curatele stelling

  Op basis van het kennismakingsgesprek zorgen we er samen voor, dat de aanvraag voor de onder curatele stelling goed wordt ingevuld, met de daarbij behorende onderliggende stukken. Vervolgens wordt de aanvraag door ons naar de rechtbank gestuurd. Ook wordt er een plan opgesteld, zodat alle afspraken ook vastgelegd kunnen worden en er doelen voor de curator opgesteld kunnen worden

  3

  Aan de slag

  Nadat tijdens een zitting de kantonrechter de onder curatele stelling heeft uitgesproken en ons heeft benoemd tot curator, kunnen wij na het ontvangen van de beschikking voor u aan de slag. Het is de curator die vervolgens altijd de uiteindelijke beslissingen neemt op het gebied van financiën én persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld over de te ontvangen (medische) zorg.

  SAAM Thuisbegeleiding als curator aanstellen?

  Taken van een curator

  Als curator zijn wij de wettelijk vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele staat. De positie van SAAM Thuisbegeleiding als curator kunt u vergelijken met de positie van een ouder of voogd. Mocht de rechter besluiten dat u of uw naasten onder curatele gesteld wordt, dan mogen wij uiteindelijk beslissingen nemen over geld, goederen, persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling van de betrokkene. Een curator vertegenwoordigt de belangen van deze persoon. Voor elke handeling en beslissing kunnen wij in feite toestemming geven.

  Curator aanvragen? Neem contact op

  Wilt u een curator aanvragen? Neem gerust contact met ons op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken. Als bijzonder curator vinden wij het belangrijk dat wij uw zorgen uit handen kunnen nemen. Laagdrempeligheid en vertrouwen staat bij SAAM voorop. Naast curatele aanvragen, kunt u bij ons ook terecht voor het aanvragen van mentorschap of voor het aanvragen van bewindvoering.