Bewindvoering, mentorschap en curatele

Soms kunnen mensen niet goed meer voor zichzelf zorgen of hun financiën niet meer zelf regelen. Dit kan het gevolg zijn van lichamelijke of psychische klachten. Er kan ook sprake zijn van problematische schulden, verkwisting of een verslaving. De wet geeft de rechter dan de mogelijkheid om een beschermingsmaatregel op te leggen om misbruik of financiële ongelukken te voorkomen: curatele, bewind of mentorschap. SAAM Thuisbegeleiding treedt op als professioneel mentor, bewindvoerder of curator en voldoet aan alle kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden door de rechtbank.

Wilt u meer weten over wat bewindvoering, mentorschap en curatele inhouden, kijk dan op de website www.rechtspraak.nl. Daar staan de actuele reglementen, formulieren en procedures.

Wij hebben aandacht voor uw persoonlijke situatie