Budgetbeheer

We staan er niet allemaal even vaak bij stil, maar ook mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen krijgen te maken met geldzaken. Belastingen en toeslagen, rekeningen, uitkeringen, huishoudgeld, noem maar op. Als iemand bijvoorbeeld in een instelling woont dan moet zijn of haar persoonlijk budget op orde zijn en op orde blijven.  Zodat rekeningen op tijd betaald worden, uitkeringen correct worden besteed en als het nodig is goede rapportages worden gemaakt voor de betreffende instanties. Als iemand schulden heeft is het ook lastig om alle ballen in de lucht te houden. Dan moeten de juiste keuzes gemaakt worden: wie wordt op welk moment betaald en welke betalingen kunnen uitgesteld worden? Ook daarbij helpt SAAM.