Bewindvoering aanvragen

Als gevolg van lichamelijke klachten of psychische klachten kunnen sommige mensen niet meer voor zichzelf zorgen en kunnen zij niet meer hun financiële zaken zelf regelen. Vaak geldt dit voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een verslaving of bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Voor deze mensen geldt dat zij onder bewindvoering kunnen staan. Ook mensen met problematische schulden kunnen onder bewind gesteld worden. Dit betekent dat de bewindvoerder financiële beslissingen mag nemen voor degene die onder bewindvoering staat. SAAM Thuisbegeleiding treedt op als bewindvoerder en draagt zorg voor uw financiële zaken of de financiële zaken van uw naasten.

Bewindvoering op maat aanvragen?

Wilt u graag bewindvoering op maat aanvragen, omdat u zelf niet meer uw financiële zaken kunt regelen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen met u de mogelijkheden kunnen bespreken.


  Stappenplan van een bewindvoerder

  1

  Kennismaking

  Samen met u maken we eerst een vrijblijvende afspraak om te bepalen in hoeverre wij uw bewindvoerder kunnen zijn. In dit gesprek leggen wij verder uit wat bewindvoering inhoudt en wat onze werkwijze is. Meestal wordt iemand volledig onder bewind gesteld. In sommige gevallen kan er beperkt bewind worden gesteld.

  2

  Verzorgen aanvraag onderbewindstelling

  Vervolgens verzorgen wij, als toekomstig bewindvoerder, namens u de aanvraag onder bewindstelling naar de rechtbank. De benodigde formulieren worden samen met u ingevuld. Ook gaan wij samen met u naar de zitting, waarin de kantonrechter de onderbewindstelling uitspreekt en wij als bewindvoerder benoemd worden

  3

  Aan de slag

  Na het ontvangen van de beschikking van de rechtbank wordt de onder bewindstelling definitief en kunnen wij als bewindvoerder aan de slag. Wij stellen een budgetplan op en kijken wat er moet gebeuren om uw budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt uiteraard zo veel mogelijk in overleg met de persoon die onder bewindvoering staat. Als bewindvoerder maken wij altijd de uiteindelijke beslissing en is het onze taak om het geld goed te beheren.

  Bewindvoering op maat aanvragen

  Bewindvoering op maat

  Bent u op zoek naar bewindvoering op maat? Bij SAAM Thuisbegeleiding bieden we maatwerk op uw individuele niveau. Dit betekent dat we een persoonlijk budgetplan voor u opstellen, gebaseerd op uw eigen specifieke situatie. U kunt als betrokkene zelf bewindvoering op maat aanvragen, maar dat kunnen uw partner, voogd of familieleden ook voor u aanvragen. Samen met u willen we in ieder geval voorkomen dat er financiële ongelukken gebeuren.

  Bewindvoering aanvragen? Neem contact op

  Als bewindvoerder is het onze taak om beslissingen te nemen over het geld van de persoon die onder bewindvoering staat. Iemand die onder bewindvoering staat blijft overigens wel handelingsbekwaam. Hij of zij mag bijvoorbeeld altijd een testament maken. De bewindvoerder beslist vervolgens alles wat met het geld te maken heeft. Wilt u graag bewindvoering aanvragen voor uzelf of voor uw naasten? Dan kunt u eenvoudig contact met ons opnemen. Samen met u plannen we een afspraak in om de mogelijkheden te bespreken.