Bewindvoering aanvragen bij dementie

Voor sommige mensen is het helaas niet altijd meer mogelijk om zelfstandig de financiële zaken te regelen. Dit geldt vaak ook voor mensen met dementie. Stap voor stap raakt iemand met dementie de controle kwijt over het leven. Het is dan wel belangrijk dat financiële zaken goed geregeld worden. Daarom kunt u bewindvoering aanvragen bij dementie. Dat wil zeggen dat de bewindvoerder financiële beslissingen mag nemen voor degene die onder bewindvoering staat. Ook bij SAAM Thuisbegeleiding kunt u uzelf of uw naasten onder bewind stellen bij dementie. Wij dragen dan zorg over de financiële zaken. Uiteraard om te voorkomen dat dementerenden onnodige schulden maken, maar ook om te voorkomen dat deze mensen door derden worden opgelicht.

Professionele bewindvoerder aanvragen?

Via onderstaand contactformulier kunt u bewindvoering aanvragen bij dementie. Dat mag voor uzelf of voor uw naasten.


  Onder bewind stellen bij dementie

  1

  Kennismaking

  Tijdens een vrijblijvende afspraak bepalen we samen met u in hoeverre wij uw bewindvoerder kunnen zijn. In het gesprek leggen wij u graag uit wat onze werkwijze is en wat wij precies voor u kunnen betekenen. Meestal wordt iemand volledig onder bewind gesteld. In sommige gevallen kan er beperkt bewind worden gesteld.

  2

  Verzorgen aanvraag onderbewindstelling

  Als uw toekomstige bewindvoerder, verzorgen wij de bewindvoering aanvraag bij dementie. De benodigde formulieren vullen we samen in en samen met u gaan we naar de zitting. Tijdens deze zitting worden wij door de kantonrechter als bewindvoerder benoemd. Bewindvoering aanvragen bij dementie kan wellicht door de persoon in kwestie zelf gedaan worden. Dat is mogelijk indien de dementerende nog voldoende handelingsbekwaam is en zelf verantwoording kan afleggen. Is dat niet het geval, dan kan een naaste of een professionele bewindvoerder dat aanvragen.

  3

  Aan de slag

  Onder bewind stellen bij dementie wordt pas definitief zodra we de beschikking van de rechtbank ontvangen hebben. Vervolgens kunnen wij aan de slag als bewindvoerder en stellen we een budgetplan op. We bekijken wat er nodig is om het budget van de persoon sluitend te krijgen. Dit laatste doen we uiteraard zo veel mogelijk in overleg met de persoon die onder bewindvoering staat of met zijn of haar naasten.

  Bewindvoering voor demente ouderen

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Zodra alles vast staat, hebben wij als bewindvoerder de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over financiële zaken. Het is in feite onze taak om het geld te beheren. Dat wil zeggen dat we de beheerrekening beheren, waarop alle inkomsten en uitgaven van de dementerende worden geboekt. Wij zorgen ervoor dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn, zodat er ook geen schulden kunnen ontstaan. De persoon in kwestie krijgt een zogenoemde leefgeldrekening of er worden maatwerkafspraken gemaakt met bijvoorbeeld naasten of de zorginstelling. Maandelijks storten we een vast bedrag op deze rekening, wat de dementerende dagelijks kan gebruiken voor levensonderhoud.

  Bewindvoering aanvragen bij dementie? Neem contact op

  Kortom, bij SAAM Thuisbegeleiding kunt u professionele bewindvoering aanvragen. Wij bieden maatwerk op individueel niveau. U kunt als betrokkene zelf bewindvoering aanvragen bij dementie, maar dat kunnen uw partner of familieleden ook voor u aanvragen. Samen met u willen we in ieder geval voorkomen dat er financiële ongelukken gebeuren. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen. We plannen graag een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.