Mentorschap aanvragen

SAAM Thuisbegeleiding treedt niet alleen op als bewindvoerder en curator, maar ook als mentor. Voor het aanvragen van mentorschap kunt u dus bij ons terecht. De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die genomen moeten worden over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Onder deze persoonlijke zaken vallen de niet-financiële belangen, daardoor valt deze maatregel onder de lichtste maatregel. Mentorschap aanvragen is interessant voor ouderen, dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychiatrisch of comateus ziektebeeld.

Aanvraag mentorschap formulier

Indien u niet meer in staat bent om beslissingen te nemen omtrent uw persoonlijke verzorging, dan kunt u SAAM Thuisbegeleiding als mentor aanstellen. Vul het contactformulier in voor uzelf of voor uw naasten, zodat we de mogelijkheden met u kunnen bespreken.


  Stappenplan mentorschap aanvragen

  1

  Kennismaking

  In eerste instantie plannen we een kennismakingsgesprek om uw situatie te bespreken. Ook leggen we uit hoe wij onze taak als professioneel mentor invullen en wat u van ons als mentor wel en niet kunt verwachten.

  2

  Verzorg aanvraag mentorschap

  Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek zorgen we zoveel mogelijk samen voor de aanvraag mentorschap naar de rechtbank. Er wordt een mentorschap plan opgesteld met daarin verdere afspraken en doelen voor de mentor.

  3

  Aan de slag

  Nadat tijdens een zitting de kantonrechter het mentorschap heeft uitgesproken en ons heeft benoemd als mentor, kunnen wij na het ontvangen van de beschikking voor u of uw naaste aan de slag. Vervolgens neemt de mentor zoveel mogelijk samen met de betrokkene de beslissingen.

  Mentorschap aanvragen bij SAAM Thuisbegeleiding

  Taken van een mentor

  Als mentor beslissen wij altijd in overleg met de betrokkene, waarbij er naar gestreefd wordt om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van zo iemand te bevorderen. Deze persoon blijft namelijk altijd handelingsbekwaam. De beslissingen gaan veelal over de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Denk daarbij aan bepaalde medische behandelingen en beslissingen omtrent het wel of niet zelfstandig blijven wonen. Ook heeft de mentor tot taak om op het persoonlijk vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven. Als mentor mogen wij geen beslissingen maken over hoogstpersoonlijke aangelegenheden. Een mentor treedt ook op wanneer hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden. Het zorgplan of behandelingsplan behoeft instemming van de mentor (als de betrokken persoon wilsonbekwaam is).

  Aanvraag mentorschap? Neem contact op

  Wilt u graag een aanvraag indienen voor mentorschap? SAAM Thuisbegeleiding treedt op als professionele mentor. Bent u juist op zoek naar financiële ondersteuning? Dan staan wij ook als bewindvoerder en curator voor u klaar. In dat geval hebben wij namelijk ook de bevoegdheden over uw financiële situatie. Via het contactformulier kunt u eenvoudig contact met ons opnemen. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we graag uw situatie. Vertrouwen en laagdrempeligheid staan tijdens deze gesprekken altijd voorop.