Over SAAM

SAAM Thuisbegeleiding biedt complete ondersteuning bij financiële en administratieve zaken voor mensen die dat zelf te moeilijk vinden of er (tijdelijk) niet toe in staat zijn. Dit wordt meestal uitgevoerd in de vorm van administratieve ondersteuningbewindvoering en budgetbeheer, maar ook andere vormen van dienstverlening worden geboden.

SAAM Thuisbegeleiding is specialist op het grensvlak van psychische/sociale begeleiding en ondersteuning op het gebied van financiën en administratie. SAAM Thuisbegeleiding heeft ervaring met klanten die als gevolg van psychiatrische/psychische problematiek problemen ervaren met het organiseren van hun financiën en administratie. SAAM Thuisbegeleiding ervaart in de praktijk dat het omgekeerde ook steeds vaker voorkomt; mensen die problemen (door wat voor reden dan ook) ervaren in financiën en administratie en daardoor psychische problemen ontwikkelen zoals depressie, isolement en verder.

De dienstverlening van SAAM Thuisbegeleiding valt of staat met de vertrouwensband die klanten met de begeleider van SAAM Thuisbegeleiding opbouwen. De klant moet laagdrempeligheid en vertrouwen ervaren. De groei die SAAM Thuisbegeleiding de afgelopen jaren heeft doorgemaakt laat zien dat deze vertrouwensband en laagdrempeligheid aanwezig zijn.

SAAM Thuisbegeleiding ziet de klant als middelpunt. Het is aan de medewerker van SAAM om zich aan te passen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de klant voor zo ver dit binnen redelijke grenzen blijft. Ieder individu dient met respect behandeld te worden en zo ook diens normen en waarden. Indien hiertoe aanpassing gevraagd wordt van een medewerker van SAAM dient deze zich zo veel als mogelijk daar aan aan te passen.