Hulp bij schulden van SAAM Thuisbegeleiding

Steeds meer mensen ervaren financiële problemen. Inkomsten en uitgaven zijn niet meer in balans. Wat vaak begint als het hebben van een betalingsachterstand, wordt langzaam het hebben van schulden. Niet fijn maar wel realiteit. Vervolgens moeten schulden afgelost worden, terwijl inkomsten en uitgaven natuurlijk nog steeds hetzelfde doorlopen. In het rood staan wordt dan alleen maar erger. De druk wordt opgevoerd door de schuldeisers. Steeds meer ballen moeten er in de lucht gehouden worden. Schulden aflossen wordt steeds moeilijker. De juiste keuzes moeten worden gemaakt. Regelingen moeten worden getroffen, maar deze regelingen moeten wel nagekomen worden. Kortom; je moet weten waar je mee bezig bent en wat je juist wel of niet kunt doen. SAAM Thuisbegeleiding biedt hulp bij schulden. Wij zorgen ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt. We zorgen dat de juiste betalingsregelingen getroffen worden en dat de ballen in de lucht gehouden kunnen worden. En heel belangrijk: het bieden van hulp bij schulden is ook het bieden van rust.

Hulp bij schulden regelen

Heeft u hulp nodig bij het aanpakken van schulden? Wilt u weer rust krijgen? SAAM Thuisbegeleiding kan samen met u bepalen op welke wijze het beste hulp geboden kan worden. Via het contactformulier laat u uw gegevens bij ons achter. Wij nemen contact met u op om vervolgens samen de mogelijkheden te bespreken en bieden u de gewenste hulp bij schulden.


  Traject voor schulden aflossen

  1

  1. Kennismaking
  De eerste stap is dat we elkaar leren kennen. We bespreken uw financiële situatie en bijbehorende wensen en verwachtingen. In hoeverre moet u nog schulden aflossen? Wat is de best passende dienstverlening die in uw situatie het beste resultaat oplevert?

  2

  2. Plan opstellen
  Als u zich kunt vinden in onze manier van werken, gaan we verder. We starten met het opstellen van de benodigde contracten, afspraken en machtigingen. Vervolgens wordt er samen met u een plan opgesteld met wat er moet gaan gebeuren en wat er van u verwacht wordt.

  3

  3. Aan de slag
  Afhankelijk van het soort dienstverlening dat geleverd zal gaan worden, gaan we met de problematiek aan de slag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leggen van contacten met schuldeisers of het opstellen van een budgetplan met inkomsten en uitgaven. Ook het controleren of eventuele beslagleggingen (zoals een loonbeslag) op de juiste manier worden uitgevoerd, nemen wij voor onze rekening. Kortom: we gaan aan de slag met het oplossen van de schulden!

  Hulp bij schulden van SAAM Thuisbegeleiding

  Problematische schulden oplossen

  Een onverwachte hoge energierekening, een eigen risico van de zorg die ineens betaald moet worden. Inkomensdaling. Ineens lukt het niet meer om de vaste lasten allemaal tijdig te betalen. Daarnaast zijn er al achterstanden en komt er nog een tegenvaller of de automatische incasso’s lukken niet meer. Het ontvangen van post betekent steeds meer het ontvangen van herinneringen en aanmaningen. Niet leuk. Post wordt steeds later en vervolgens niet meer geopend. De vaste lasten van bijvoorbeeld huur, gas water en licht worden al een paar keer niet betaald. Het lukt niet om betalingsafspraken te maken of na te komen. De gevolgen zijn deurwaarders, incassobureaus, afsluitingen van gas, water en elektriciteit en mogelijk zelfs een huisuitzetting. Om zulke problematische schulden te kunnen oplossen, is kennis van zaken nodig. Het is belangrijk om de juiste keuzes te maken en om de verschillende dreigende problemen op juiste waarde te kunnen schatten. Gaan ze me echt afsluiten of is het maar een dreigement? SAAM Thuisbegeleiding heeft de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij het oplossen van problematische schulden.

  Schulden aflossen met begeleiding? Neem contact op

  SAAM Thuisbegeleiding kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het oplossen van schulden. Is advies geven voldoende en kunt u het zelf oppakken en uitvoeren? Dan kan budgetcoaching een mogelijke oplossing zijn. Wilt u meer uit handen geven? Het is zelfs mogelijk om de verantwoordelijkheid uit handen te geven. Dan zijn budgetbeheer of bewindvoering misschien wel mogelijkheden voor u. U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kennismaking via het contactformulier.