Wat is de taak van een curator?

Het is de taak van een curator om zowel de financiële als de persoonlijke belangen van de cliënt te behartigen. Een curator moet er dus voor zorgen dat niet alleen de financiële zaken goed lopen, maar ook de persoonlijke zaken op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Kortom, een curator vertegenwoordigt de belangen van de betrokken persoon. Wij hebben de rechten om beslissingen te kunnen maken. Uiteraard zijn er ook een aantal zaken, waar een curator geen beslissing over mag nemen. Op onze website leest u daar meer over.