Hoe kom je van bewindvoering af?

U komt niet zomaar van bewindvoering af. Indien er geen sprake is van automatische opheffing, dan is beëindiging van de maatregel alleen mogelijk via een procedure bij de kantonrechter. Een opheffingsverzoek kan worden ingediend door de bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen.

De kantonrechter zal de verzoeker, de betrokkene, de bewindvoerder en eventuele andere belanghebbenden vragen naar hun mening en hen meestal oproepen voor een zitting. Tijdens deze zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna beslist de kantonrechter of hij de maatregel opheft. Wanneer de bewindvoering stopt, is dus afhankelijk van de situatie. Meer informatie over bewindvoering aanvragen vindt u op onze website. Uiteraard kunt ook contact met ons opnemen.