Wanneer stopt bewindvoering?

Bewindvoering stopt automatisch aan het einde van de periode, waarvoor de maatregel is opgelegd door overlijden van de betrokkene of door ondercuratelestelling van de betrokkene.

Indien er geen sprake is van automatische opheffing, dan is beëindiging van de maatregel alleen mogelijk via een procedure bij de kantonrechter. Een opheffingsverzoek kan worden ingediend door de bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen. Wilt u meer weten over het aanvragen of stopzetten van bewindvoering? Neem contact met ons op voor meer informatie.