Wie kan bewindvoering aanvragen?

De volgende personen of instellingen mogen bewind aanvragen:

  • De betrokkene zelf
  • De echtgenoot of andere partner van de betrokkene
  • Familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • Degene die het gezag uitoefent
  • De curator of mentor
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

Wilt u graag bewindvoering aanvragen? Neem contact met ons op. We plannen graag een kennismakingsgesprek in, zodat we samen met u de situatie kunnen bespreken.