Wat is mentorschap?

Mentorschap of een mentor is iemand die de persoonlijke belangen van de betrokkene behartigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of keuzes die te maken hebben met een medische behandeling. Het verschil met bewindvoering is dat onder deze persoonlijke zaken niet de financiële belangen vallen. Dat wil zeggen dat mentorschap ook wel de lichtste maatregel betreft. Het hebben van een mentor is met name interessant voor ouderen, dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychiatrische achtergrond. Wat een mentor precies doet? Dat lees je op onze website.

Via onze website kunt u eenvoudig mentorschap aanvragen. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie en proberen we samen tot een oplossing te komen.