Wat is een curator?

Een curator is iemand die zowel de financiële als de persoonlijke belangen van de betrokkene behartigt.

De hoeveelheid wetten en regels zijn niet voor iedereen te overzien. Als iemand niet meer in staat is om verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar financiële en persoonlijke zaken of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, dan kunt u deze persoon onder curatele laten stellen. De maatregel kan nodig zijn als iemand die de gevolgen van zijn of haar handelen niet (meer) overziet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, dit betekent dat je bijna geen eigen beslissingen meer kunt nemen. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Een ondercuratelestelling is daarom de meest vergaande maatregel.

Een curator wordt bijvoorbeeld aangesteld als er drank- of drugsmisbruik in het spel is bij degene die onder curatele is gesteld. Dit leidt er doorgaans toe dat de belangen niet behoorlijk meer worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt. De curator kan dan ook advies geven over het wel of niet omgaan met bepaalde mensen. Ook kun je als je onder curatele staat bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten.

Wilt u graag een curator aanvragen? U kunt ons als curator aanstellen. Dat kan eenvoudig via onze website. Voor meer informatie over dit traject, kunt u ook contact met ons opnemen.