Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is iemand die de financiële belangen van de betrokkene behartigt en er ook verantwoordelijk voor is. Iemand die onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn of haar goederen en vermogen, maar blijft wel handelingsbekwaam. Een onder bewind gestelde mag bijvoorbeeld wel een testament opstellen, maar niet zijn of haar huis verkopen. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn of haar goederen en vermogen.

Bij SAAM Thuisbegeleiding kunt u bewindvoering aanvragen. Lees er meer over!